Whispers In The Reeds - Sibrwd y Cyrs    Acrylic –  A crylig     (560 mm x 880mm)  £TBC
 Aberarth Harbour -  Harbwr Aberarth    graphite, watercolour and pastel -  graffit, dyfrlliw a phastel (320mm x 450mm)   £TBC
 Flowing Water -  Dw  r yn llifo    graphite, watercolour and pastel -  graffit, dyfrlliw a phastel  (320mm x 450mm)   £TBC
 On The Edge -  Ar Yr Ymyl    acrylic -  acrylig  (320mm x 450mm)   £TBC
 Old Farm Buildings - Hen Adeiladau Fferm    watercolour - dyfrlliw (380 mm x 550 mm)   £1,950
 This Autumn World -  O Hydref Fyd    Watercolour – Dyfrlliw (380 mm x 550 mm)   £TBC
 Portal -  Porth    watercolour -  dyfrlliw   (380 mm x 550 mm)    £1,950
 Light and Shadows -  Golau a Chysgodion    watercolour -  dyfrlliw (380 mm x 550 mm)     £1,950
 Sacred Spring -  Tarddu Sanctaidd    watercolour -  dyfrlliw (380 mm x 550 mm)     SOLD - Gwerthu
 Boundaries -  Ffiniau    625 mm x 905mm, acrylic - acrylig    SOLD -  Gwerthu
 Lake, Mountain and Wind - Llyn, Mynydd a Gwynt    Watercolour – Dyfrlliw (380 mm x 550 mm)  £TBC
 Land of Hedges and Fences -  Tir Cloddio a Ffensys    625 mm x 905mm, acrylic - acrylig    SOLD -  Gwerthu
 The Trees On The Hill - Ar Y Bryn Roedd Pren    625 mm x 905mm, acrylic - acrylig    SOLD -  Gwerthu
 Ruins - Adfeilion    625mm x 905mm, acrylic - acrylig    SOLD -  Gwerthu
 Ruin - Adfail    625mm x 905mm, acrylic - acrylig    Price -  Pris £2,995
 Yellow and Blue and Black - Melyn a Glas a Du    Ink and Watercolour – Inc a Dyfrlliw (380 mm x 550 mm)  £TBC   
 Mountain Beach - Traeth y Mynydd    625mm x 905mm, acrylic -  acrylig    Price -  Pris  £2,995
 Memories of Work - Atgof Gwaith    625mm x 905mm, acrylic - acrylig    Price -  Pris  £2,995
 Through The Looking Glass -  Trwy Lygad y Drych    625mm x 905mm, acrylic -  acrylig    Price -  Pris  £2,995
 Blue Waterfall -  Rhaeadr Las    625mm x 905mm, acrylic - acrylig    SOLD -  Gwerthu
 Shadow of Trees - Cysgod Y Coed    120 mm x 70 mm, acrylic -  acrylig    Sold - Gwerthu
 Valley -  Dyffryn    120 mm x 70 mm, acrylic -  acrylig       Price -  Pris  £395
 Light Flows - Llif y Golau     120 mm x 70 mm, acrylic -  acrylig    Price -  Pris  £395
 Scrambling to the shore - Sgrialu Trwy’r Gwellt    Watercolour – Dyfrlliw (380 mm x 550 mm)  £TBC
 The New Gate -  Y Gat Newydd    625mm x 905mm, acrylic -  acrylig    SOLD -  Gwerthu
 Shadows -  Cysgod    310mm x 450mm, acrylic -  acrylig    Price -  Pris  £1,895
 Spring Expectant -  Codi ‘r Gwanwyn    625mm x 905mm, acrylic -  acrylig    SOLD -  Gwerthu
 Over The Brow -  Dros Y Dibyn    310mm x 450mm, acrylic -  acrylig    Sold  - Gwerthu
 Spring Light -  Golau ‘r Gwanwyn   625mm x 905mm, acrylic -  acrylig    Price -  Pris  £3,995
 Darkening Sky - Awyr yn Tywyllu     320mm x 450mm, watercolour - dwyfrlliw    Price -  Pris  £395
 Mountain Meadow -  Maes y Mynydd Bach    625mm x 905mm, acrylic -  acrylig    Price -  Pris  £4,995
 Journey -   Lawr Llwybr Gwlad   625mm x 905mm, acrylic -  acrylig    Price -  Pris  £4,995
 Whispering Sea -  Murmur y Môr     1220mm x 910mm, acrylic -  acrylig    Price -  Pris  £9,950
 Little Mountain - Mynydd Bach   (910mm x 1220mm) acrylic -  acrylig    Price -  Pris  £9,950
prev / next